Opillinen lausuma

PRECEPT MINISTRIES FINLAND RY:N OPILLINEN LAUSUMA

Sitoudumme klassiseen kristilliseen käsitykseen Jumalasta, synnistä ja sovituksesta. 

Raamattu

Uskomme, että Raamattu on Jumalan inspiroima. Sekä Vanha ja Uusi Testamentti ovat Jumalan erehtymätöntä sanaa, jonka kautta Jumala on ilmaissut tahtonsa ihmiskunnalle. Uskomme, että Raamattu on ylin uskon ja elämän auktoriteetti.

Kolmiyhteinen Jumala

Uskomme, että Jumala on yksi, mutta Jumalalla on kolme persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jumalan kolmella persoonalla on sama olemus ja samat attribuutit.

Herramme Jeesus Kristus

Uskomme Hänen ikuiseen olemassaoloonsa tosi Jumalana. Uskomme että Hän syntyi neitsyt Mariasta tosi ihmiseksi, uskomme että Hän kuoli ristillä synnin sovittamisen tähden. Uskomme, että Hän nousi ruumiillisesti kuolleista ja astui taivaaseen. Uskomme, että Hän tällä hetkellä rukoilee puolestamme. Uskomme, että Hän tulee palaamaan maan päälle tuomitsemaan maailman.

PYHÄ HENKI

Uskomme, että Pyhä Henki, kolmiyhteisen Jumalan kolmas persoona, osoittaa ihmiselle todeksi synnin, uudestisynnyttää ihmisen, sinetöi Jumalan valitun ja ohjaa uskovan pyhään elämään. Uskomme, että Hän antaa voimaa elää päivittäin Jumalan tahdon mukaisesti ja, että Hän opettaa Jumalan tahtoa jokaiselle uudestisyntyneelle kristitylle.

IHMINEN

Uskomme, että ihminen alunperin luotiin viattomana ja puhtaana, mutta Adam lankesi syntiin tottelemattomuuden vuoksi. Sen johdosta kaikki ihmiset ovat synnin vallassa niin, että synti vaikuttaa koko ihmisyyteen – ruumiseen, sieluun ja henkeen ja siksi jokainen ihminen tarvitsee syntien sovitusta sekä vapautusta synnin orjuudesta. Uskomme, että syntinen ihminen voi palata Jumalan yhteyteen vain ja ainoastaan Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta.

PELASTUS

Uskomme, että pelastus on yksin armosta. Pelastus on ilmainen lahja Jumalalta. Pelastukseen kuuluu parannuksenteko, joka tarkoittaa mielen muutosta, niin, että ihminen kääntyy omilta teiltään Jumalan Valtakuntaan. Ihminen siirtyy pelastukseen henkilökohtaisen uskonratkaisun kautta laittamalla luottamuksensa Herraan Jeesukseen Kristukseen. Pelastukseen kuuluu vanhurskaaksi julistaminen sekä uudestisyntyminen Pyhän Hengen vaikutuksesta. Kun ihminen siirtyy pelastukseen, hänestä tulee samalla Jumalan lapsi.  Uskomme, että jokainen uudestisyntynyt Jumalan lapsi tuottaa uskon hedelmää.

TULEVAISUUS

Uskomme, että Jumalan lapset siirtyvät Herran Jeesuksen luokse heti kuoleman jälkeen. Uskomme Herran Jeesuksen Kristuksen persoonalliseen, ruumiilliseen paluuseen maanpäälle, jolloin tapahtuu ruumiillinen ylösnousemus. Jumalan lapset  tulevat elämään ikuisuudessa Jumalan läsnäolossa, ja he saavat uuden kirkastetun ruumiin.
Osa ihmisistä tulee heräämään ikuiseen häpeään ja kauhuun.

MISSIOMME

Uskomme Suomen kansan tarvitsevan Jumalan Sanaa. Monet ihmiset elävät tietämättömänä siitä kuka Jumala on ja mikä on Hänen tahtonsa. Uskomme, että monet kääntyisivät noudattamaan Jumalan tahtoa, kunhan he tietäisivät sen.

Haluamme auttaa ihmisiä löytämään totuus Jumalan Sanasta ja siten oppia tuntemaan Jumala ja Hänen tahtonsa selkeämmin. Haluamme auttaa Jumalan lapsia kasvamaan Jumalan tuntemisessa ja tämän kautta muuttumaan Jeesuksen Kristuksen kaltaisuuteen.

VISIOMME

Täyttää Suomen maa Jumalan Sanalla.